Technology 2023, April

Används H 323 fortfarande?

Används H 323 fortfarande? (2023)

H. 323 och SIP används båda idag för samtalsstyrning och signaleringstjänstleverantörens pakettelefoninätutbyggnad. Medan varje samtalsstyrnings- och signaleringsprotokoll erbjuder fördelar och nackdelar inom olika segment av ett operatörsnätverk, gör Ciscos lösningar det möjligt för tjänsteleverantörer att använda H

Hur rensar jag cacheminnet på iPhone X?

Hur rensar jag cacheminnet på iPhone X? (2023)

Radera historik, cache och cookies För att rensa din historik och cookies, gå till Inställningar >Safari och tryck på Rensa historik och webbplatsdata. För att rensa dina cookies och behålla din historik, gå till Inställningar > Safari > Avancerat > Webbplatsdata och tryck sedan på Ta bort all webbplatsdata

Är latinska namn kursiverade?

Är latinska namn kursiverade? (2023)

De vetenskapliga namnen på arterna är kursiverade. Släktnamnet är alltid versaler och skrivs först; det specifika epitetet följer släktnamnet och är inte versaler

Var lagras MongoDB-data i Ubuntu?

Var lagras MongoDB-data i Ubuntu? (2023)

4 svar. Som standard lyssnar MongoDB efter anslutningar från klienter på port 27017 och lagrar data i /data/db-katalogen. Om du vill att mongod ska lagra datafiler på en annan sökväg än /data/db kan du ange en dbPath. DbPath måste finnas innan du startar mongod

Vilket är formatet för en Azure-resursmall XML?

Vilket är formatet för en Azure-resursmall XML? (2023)

Formatet för en Azure Resource Template är JSON. Den här mallen är en enkel JSON-fil. Detta är en öppen standardfil som definieras från JavaScript. JSON-filen har en uppsättning värden och namn

Vad är RFID i supply chain management?

Vad är RFID i supply chain management? (2023)

RFID och dess effekt på Supply Chain Management. RFID (Radio Frequency Identification) är en form av extremt låg effekt datakommunikation mellan en RFID-skanner och en RFID-tagg. Taggarna placeras på valfritt antal artiklar, allt från enskilda delar till fraktetiketter

Hur fungerar Bayesiansk regression?

Hur fungerar Bayesiansk regression? (2023)

I Bayesiansk synvinkel formulerar vi linjär regression med hjälp av sannolikhetsfördelningar snarare än punktuppskattningar. Modellen för Bayesiansk linjär regression med svaret samplat från en normalfördelning är: Utdata, y genereras från en normal (gaussisk) distribution som kännetecknas av ett medelvärde och varians

Vilken typ av halvledarenhet producerar elektrisk energi när den absorberar ljus?

Vilken typ av halvledarenhet producerar elektrisk energi när den absorberar ljus? (2023)

Fotovoltaik (PV) är en metod för att generera elektrisk kraft genom att omvandla solstrålning till likströmselektricitet med hjälp av halvledare som uppvisar den fotovoltaiska effekten. Fotovoltaisk elproduktion använder solpaneler som består av ett antal solceller som innehåller ett fotovoltaiskt material

Vad är namnet på en underordnad process vars förälder avslutas innan den gör det?

Vad är namnet på en underordnad process vars förälder avslutas innan den gör det? (2023)

Föräldralösa processer är en motsatt situation till zombieprocesser, med hänvisning till fallet där en föräldraprocess avslutas innan dess underordnade processer, som sägs bli "föräldralösa"

Har Fitbit versa en höjdmätare?

Har Fitbit versa en höjdmätare? (2023)

Först och främst har Versa Lite ingen höjdmätare, så den kan inte spåra klättrade golv

I vilken mening är matrisskrivare bättre än en icke-påverkansskrivare?

I vilken mening är matrisskrivare bättre än en icke-påverkansskrivare? (2023)

Vilken skrivare som helst, som laserskrivare, bläckstråleskrivare, LED-sidskrivare, som skriver ut utan att slå mot papperet, till skillnad från en matrisskrivare som träffar papperet med små nålar. Slagfria skrivare är tystare än slagskrivare och även snabbare på grund av bristen på rörliga delar i skrivhuvudet

Hur får jag min AWS-åtkomstnyckel och hemliga nyckel?

Hur får jag min AWS-åtkomstnyckel och hemliga nyckel? (2023)

Klicka på Mitt konto, AWS Management Console Logga in på AWS Management Console. Ange kontots e-postadress. Ange kontolösenord. Öppna IAM Dashboard. IAM Dashboard, hantera säkerhetsuppgifter. Klicka på Fortsätt till säkerhetsuppgifter. Din sida med säkerhetsuppgifter. Bekräfta radering av åtkomstnycklar

Hur skapar jag en integrationstjänstkatalog?

Hur skapar jag en integrationstjänstkatalog? (2023)

För att skapa SSISDB-katalogen i SQL Server Management Studio Öppna SQL Server Management Studio. Anslut till SQL Server Database Engine. Expandera servernoden i Objektutforskaren, högerklicka på noden Integration Services Catalogs och klicka sedan på Skapa katalog. Klicka på Aktivera CLR-integration

Hur ringer jag ut till Italien?

Hur ringer jag ut till Italien? (2023)

För att ringa Italien från USA, följ bara dessa enkla uppringningsanvisningar: Slå först 011, USA:s utgångskod. Slå sedan 39, landskoden för Italien. Slå sedan riktnumret (2–4 siffror). Slå slutligen telefonnumret (5–8 siffror)

Hur fungerar en sekundär DNS-server?

Hur fungerar en sekundär DNS-server? (2023)

En sekundär server har en sekundär DNSzon – en skrivskyddad kopia av zonfilen, som innehåller DNS-posterna. Den får en uppdaterad version av kopian i en operation som kallas zonöverföring. Sekundära servrar kan skicka en ändringsbegäran om de vill uppdatera sin lokala kopia av DNS-posterna

Hur drar och släpper jag på en Android-surfplatta?

Hur drar och släpper jag på en Android-surfplatta? (2023)

Dra med ett finger: På surfplattan kan en tryck-och-dra-gesten med ett finger användas för att markera text eller för att dra rullningslisten. På telefonen kan tryck-och-dra med ett finger användas för att flytta filer genom att dra och släppa önskade filer; eller för att använda rullningslisterna

Hur läser jag JSON till pandor?

Hur läser jag JSON till pandor? (2023)

Hur man laddar JSON-strängen i Pandas DataFrame Steg 1: Förbered JSON-strängen. För att börja med ett enkelt exempel, låt oss säga att du har följande data om olika produkter och deras priser: Steg 2: Skapa JSON-filen. När du har din JSON-sträng redo, spara den i en JSON-fil. Steg 3: Ladda JSON-filen i Pandas DataFrame

Vad är skillnaden mellan SD Wan och Wan?

Vad är skillnaden mellan SD Wan och Wan? (2023)

SD-WAN är en förändring i hur ett Wide Area Network distribueras och hanteras. Som namnet antyder är SD-WAN en mjukvarudriven teknik med applikationsmedvetenhet som hanteras från en centraliserad punkt i nätverket

Hur ställer jag in min Azure-datafabrik?

Hur ställer jag in min Azure-datafabrik? (2023)

Skapa Azure Data Factory Välj menyknappen 'Resursgrupper' på vänster sida av Azure-portalen, hitta resursgruppen du tilldelade ADF och öppna den. Hitta sedan namnet på den nyskapade ADF och öppna den. Klicka på knappen "Författare" i menyn till vänster

Hur många produkter finns på Amazon 2019?

Hur många produkter finns på Amazon 2019? (2023)

För att sätta en siffra på det har Amazon.com totalt 119 928 851 produkter per april 2019 (Scrapehero, 2019). Den största kategorin i Amazon är böcker, som innehåller 44,2 miljoner produkter. Därefter följer Elektronik (10,1 miljoner) på andra plats och Hem & Kök (6,6 miljoner) på tredje plats

Vad är spec i Ruby?

Vad är spec i Ruby? (2023)

Ruby Spec Suite, förkortat ruby/spec, är en testsvit för Ruby-programmeringsspråkets beteende. Det är inte en standardiserad specifikation som ISO-specifikationen och syftar inte till att bli en. Istället är det ett praktiskt verktyg för att beskriva och testa Rubys beteende med kod

Hur lång tid tar det att göra en mixer?

Hur lång tid tar det att göra en mixer? (2023)

Om en enskild bildruta tar 10 sekunder att rendera, kommer hela sekvensen att ta cirka 40 minuter. Om en enskild bildruta tar en minut kommer hela animationen att behöva över 4 timmar att rendera

Hur minskar jag storleken på en PDF utan att förlora kvalitet i InDesign?

Hur minskar jag storleken på en PDF utan att förlora kvalitet i InDesign? (2023)

Om du bara kommer att se PDF-filen på skärmen, välj inställningar för lägre kvalitet för att hålla filstorleken mindre. Välj Exportera från Arkiv-menyn. Namnge filen och välj en destination för att spara filen. Välj "Minsta filstorlek" från Adobe PDFPreset-rullgardinsmenyn. Klicka på "Kompression" i menyn till vänster

Är Adobe Flash Professional cs6 gratis?

Är Adobe Flash Professional cs6 gratis? (2023)

Adobe Flash Professional CS6 är ett flash-designverktyg som du kan ladda ner för att skapa animationer och applikationer. Denna kostnadsfria testversion gör att du kan producera innehåll för webben, smartphones och digitala plattformar

Varför behöver vi API-proxy?

Varför behöver vi API-proxy? (2023)

En API-proxy är ditt gränssnitt till utvecklare som vill använda dina backend-tjänster. Istället för att låta dem använda dessa tjänster direkt, kommer de åt en Edge API-proxy som du skapar. Med en proxy kan du tillhandahålla mervärdesfunktioner som: Säkerhet

Hur använder jag Elastic Audio i Pro Tools 10?

Hur använder jag Elastic Audio i Pro Tools 10? (2023)

Snabbtips: 4 steg till Elastic Audio i Pro Tools Skapa först en grupp av dina trummor, välj vart och ett av trumspåren samtidigt som du håller ned shift-tangenten. Tryck nu på kommando+G för att ta fram gruppfönstret. Välj en elastisk ljudpluginalgoritm. Hitta en slinga. Nu med din loop fortfarande vald, gå till händelsefönstret och välj 'Quantize' från fliken Event operations

Är blockchain-programmering svårt?

Är blockchain-programmering svårt? (2023)

Det finns inget "svårt" som sådant i att lära sig Blockchain. Det är en allmänt spridd myt att det alltid är "svårt" att lära sig den senaste formen av teknik, så vi bör hålla oss till de konventionella och föråldrade formerna. Att lära sig Blockchain är detsamma som att lära sig andra metoder för att registrera transaktioner

Vilka värden accepterar text shadow i css3?

Vilka värden accepterar text shadow i css3? (2023)

Egenskapsvärden Värde Beskrivning v-shadow Obligatorisk. Den vertikala skuggans position. Negativa värden tillåts oskärpa radie Valfritt. Oskärmens radie. Standardvärdet är 0 färg Valfritt. Färgen på skuggan. Titta på CSS-färgvärden för en komplett lista över möjliga färgvärden inget Standardvärde. Ingen skugga

Vilka två enheter används för att ansluta IoT-enheter till ett hemnätverk?

Vilka två enheter används för att ansluta IoT-enheter till ett hemnätverk? (2023)

Det finns många enheter du kan använda för att ansluta Internet of Things (IoT)-enheter till ett hemnätverk. Två av dem inkluderar router och IoT-gateway

Hur många datorer kan jag installera Windows 10 Pro på?

Hur många datorer kan jag installera Windows 10 Pro på? (2023)

Du kan bara installera det på en dator. Om du behöver uppgradera en extra dator till Windows 10 Pro behöver du en extra licens

Hur testar man om en ledning är jordad?

Hur testar man om en ledning är jordad? (2023)

Så här kontrollerar du om ett elektriskt vägguttag är jordat Anslut multimeterns sonder till mätarens huvuddel. Vrid multimetern till det högsta tillgängliga växelspänningsområdet. Sätt in de två testkablarna i de varma och neutrala delarna av uttaget. Ta bort den svarta ledningen och sätt den i jorduttaget

Vad består CPU:n av?

Vad består CPU:n av? (2023)

De två typiska komponenterna i en CPU inkluderar följande: Den aritmetiska logiska enheten (ALU), som utför aritmetiska och logiska operationer. Styrenheten (CU), som extraherar instruktioner från minnet och avkodar och exekverar dem, anropar ALU vid behov

Hur högerklickar du på en Samsung-surfplatta?

Hur högerklickar du på en Samsung-surfplatta? (2023)

Hur högerklickar jag på en surfplatta med pekskärm? Peka på objektet med fingret eller pennan och håll fingeren eller pennan försiktigt nedtryckt. Om ett ögonblick kommer en kvadrat eller cirkel att dyka upp, som visas i den övre vänstra figuren. Lyft fingret eller pennan så visas högerklicksmenyn med alla saker du kan göra med objektet

Vilka är problemen med att hantera data i ett traditionellt filsystem?

Vilka är problemen med att hantera data i ett traditionellt filsystem? (2023)

Med tiden skapar denna traditionella filhanteringsmiljö problem som dataredundans och inkonsekvens, programdataberoende, inflexibilitet, dålig säkerhet och brist på datadelning och tillgänglighet

Är det olagligt att titta på någon annans datorfiler utan deras tillåtelse?

Är det olagligt att titta på någon annans datorfiler utan deras tillåtelse? (2023)

Lag om datormissbruk Det är olagligt att komma åt data som lagras på en dator om du inte har tillstånd att göra det. Det är olagligt att göra ändringar i data som lagras på en dator när du inte har tillstånd att göra det. Om du kommer åt och ändrar innehållet i någons filer utan deras tillåtelse bryter du mot lagen

Vad är skillnaden mellan zoom och BlueJeans?

Vad är skillnaden mellan zoom och BlueJeans? (2023)

Vad är bättre Zoom eller BlueJeans? Samtidigt bedöms Zoom till 99 %, medan BlueJeans får 98 % för deras användarnöjdhetsnivå. Du kan också jämföra deras produktdetaljer, såsom funktioner, verktyg, tillval, planer, kostnader och mer

Vad ingår i Adobe Creative Cloud Suite?

Vad ingår i Adobe Creative Cloud Suite? (2023)

Följande är tillgängliga som en enda app: Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Muse, Dreamweaver, FlashProfessional, Edge Inspect, Edge Animate, Adobe PremierePro, After Effects, Adobe Audition, SpeedGrade, InCopy och Prelude

Kan ett semikolon användas som kommatecken?

Kan ett semikolon användas som kommatecken? (2023)

Ett semikolon används för att separera två idéer (två oberoende satser) som är nära besläktade. De kan också användas när du listar komplexa idéer eller fraser som använder kommatecken i dem. I huvudsak är ett semikolon som ett kommatecken med mer betydelse eller ett kolon med mer flexibilitet

Vilken upplösning använder Instagram?

Vilken upplösning använder Instagram? (2023)

Instagram-bildstorleken var tidigare 612px x 612px men bytte sedan till 640px x 640px och byttes i juli 2015 till 1080px x 1080px för att hålla jämna steg med Retina och andra högupplösta skärmar tillgängliga på smartphones, surfplattor och bärbara datorer