Vad gör print f i Python?
Vad gör print f i Python?
Anonim

F-strängar ger ett kortfattat och bekvämt sätt att bädda in pytonorm uttryck inuti strängliteraler för formatering. skriva ut (f "{val}för{val} är en portal för {val}.") skriva ut (f "Hej mitt namn är {name} och jag är {age} år gammal.")

Frågan är också, vad är användningen av F i Python?

F-strängar ger ett sätt att bädda in uttryck i strängliteraler, med en minimal syntax. Det bör noteras att en f-sträng är egentligen ett uttryck som utvärderas vid körning, inte ett konstant värde. I Pytonorm källkod, en f-sträng är en bokstavlig sträng med prefixet ' f', som innehåller uttryck inom klammerparenteser.

På samma sätt, vad är en F-sträng? Kallas även "formaterad sträng bokstavliga ord,” f- strängar är sträng bokstaver som har en f i början och hängslen som innehåller uttryck som kommer att ersättas med deras värden. Uttrycken utvärderas vid körning och formateras sedan med protokollet __format__.

Helt enkelt så, vad är %s och %D i Python?

% s används som platshållare för strängvärden som du vill infoga i en formaterad sträng. % d används som platshållare för numeriska eller decimala värden. Till exempel (för pytonorm 3) print ('% s är % d år gammal' % ('Joe', 42)) Skulle skriva ut Joe är 42 år gammal.

Vad betyder %s i Python?

% s är en formatspecifikation. Rollen för % s är att det säger till pytonorm tolk om vilket format text den ska skrivas ut på konsolen. Sträng är format i detta fall. Så syntaxen är ungefär så här.

Populär efter ämne