Innehållsförteckning:

Hur skriver man in poäng på en TI 84 Plus?
Hur skriver man in poäng på en TI 84 Plus?
Anonim

TI-84: Ställa in en scatterplot

 1. Gå till [2:a] "STAT KOMPLOTT". Se till att endast Plot1 är PÅ.
 2. Gå till Y1 och [Rensa] alla funktioner.
 3. Gå till [STAT] [EDIT]. Stiga på dina data i L1 och L2.
 4. Gå sedan till [ZOOM] "9: ZoomStat" för att se spridningen komplotti ett "vänligt fönster".
 5. Tryck på [TRACE] och piltangenterna för att se varje data punkt.

På samma sätt, hur gör man grafer på ti84?

Här är stegen som behövs för att ställa in fönstret för din graf:

 1. Tryck på [WINDOW] för att komma åt Fönsterredigeraren.
 2. Efter var och en av fönstervariablerna anger du ett numeriskt värde som är lämpligt för de funktioner du ritar. Tryck efter att du har angett varje nummer.
 3. Tryck på [GRAPH] för att plotta funktionerna.

Dessutom, hur hittar du l1 och l2 på TI 84? Tryck på "Enter"-knappen för att välja alternativet "Redigera" från "Stat"-menyn. Menyn "Stat List Editor" visas. Använd TI- 84-tal pilknapparna för att flytta till antingen" L1" eller " L2" i "Stat List Editor." Flytta den blinkande markören över värdet för " L1"eller" L2" data som du vill ersätta.

Frågade också, hur återställer man en TI 84 Plus?

Med denna friskrivningsklausul anges, så här återställer du:

 1. Tryck på 2:a MEM (det är den andra funktionen på +-tangenten)
 2. Välj 7 (Återställ)
 3. Bläddra åt höger så att ALLA är markerat.
 4. Tryck på 1.
 5. Tryck på 2 (Återställ och läs varningarna)

Hur lägger man in text i en grafräknare?

För att skriva text på grafen, följ dessa steg:

 1. Rita grafiska funktioner, parametriska ekvationer, polära ekvationer eller sekvenser.
 2. Tryck på [2nd][PRGM][0] för att välja alternativet Text från Draw-menyn.
 3. Placera markören på skärmen på den plats där du vill börja skriva text.
 4. Skriv in din text.

Populär efter ämne