Innehållsförteckning:

Hur skapar man ett jämnt tal i Java?
Hur skapar man ett jämnt tal i Java?
Anonim
 1. offentlig klass EvenNumbers {
 2. public static void main(String[] args) {
 3. //definiera gräns.
 4. int limit = 50;
 5. Systemet. ut. println("Utskrift Jämna siffror mellan 1 och " + limit);
 6. for(int i=1; i <= limit; i++){
 7. // om siffra är delbart med 2 då är det även.
 8. if(i % 2 == 0){

På samma sätt frågas det, hur skriver man ett jämnt eller udda Java-program?

Java-program för att kontrollera om ett givet heltal är udda eller jämnt

 1. offentlig klass Udda_Jämnt.
 2. int n;
 3. Scanner s = new Scanner(System.
 4. Systemet. ut. print("Ange numret du vill kontrollera:");
 5. n = s. nextInt();
 6. if(n % 2 == 0)
 7. Systemet. ut. println("Det givna talet "+n+" är jämnt ");
 8. Systemet. ut. println("Det givna talet "+n+" är udda ");

För det andra, vad är exemplet med jämna tal? Några siffra som kan delas exakt med 2 kallas an jämnt nummer. Jämna siffror slutar alltid med den sista siffran som 0, 2, 4, 6 eller 8. Vissa exempel på jämna tal är 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dessa är jämna siffror som dessa tal kan lätt delas med 2.

Följaktligen, hur hittar du det jämna talet i en for-loop?

De slinga strukturen ska se ut som för(i=1; i<=N; i++). Inuti slinga kroppskontroll även/udda skick. Om den nuvarande siffra i är delbart med 2 då är jag det även. Betyder if(i % 2 == 0), skriv sedan ut värdet på i.

Hur räknar man jämna och udda tal i Java?

Räkna jämna och udda tal i en array med while-loop

 1. importera java. util. Scanner;
 2. klass EvenOddcount1{
 3. public static void main (String args[]){
 4. int jämnt=0, udda=0;
 5. Scanner scan=ny skanner(System. in);
 6. //skapa ett skannerobjekt för inmatning.
 7. Systemet. ut. print("Ange arraystorleken: ");
 8. int size=scan. nextInt();

Populär efter ämne