Innehållsförteckning:

Kan ASP Net Web API förmåga att både självhotell och IIS?
Kan ASP Net Web API förmåga att både självhotell och IIS?
Anonim

ASP. NET Web API kan vara antingen vara värd i IIS eller i en separat värd bearbeta. Det förra tillvägagångssättet är vanligtvis lämpligt när Webb-API är en del av en webb ansökan och en eller flera webb applikationer kommer att konsumera det.

Härav, vad är självhotell i Web API?

Self Hosting. Du kan värd a Webb-API som separat process än ASP. NET. Det betyder att du kan värd a Webb-API i konsolapplikation eller Windows-tjänst eller OWIN eller någon annan process som hanteras av. NET ramverk.

Därefter är frågan, var är ett API värd? ASP. NET webb API kan vara värd i IIS, själv- värd eller annan webbserver som stöder. NET 4.0+. ASP. NET webb API ramverket innehåller ny HttpClient för att kommunicera med webben API server. HttpClient kan användas i ASP.

Man kan också fråga sig hur jag är värd för ett REST API i IIS?

Hosting ASP. NET Web API REST Service på IIS 10

 1. Bakgrund.
 2. Obs - Jag har Windows 10 OS och ovanstående process är för Windows 10 PC.
 3. Steg 2 Installera. NET Framework.
 4. Steg 3 Flytta den publicerade koden på Hosting Server.
 5. Steg 4 Öppna IIS Manager.
 6. Steg 5 Lägg till webbplats.
 7. Steg 6 Definiera platsnamn och applikationspool.
 8. Steg 7 Bläddra och välj Sökväg för publicerad mapp.

Hur startar jag Web API?

Låt oss gå igenom dessa steg för steg handledning för att skapa ett enkelt webb-API med ASP. NET MVC, C# och Visual Studio

 1. Skapa ASP. NET webbapplikation i Visual Studio.
 2. Välj Web API-mall.
 3. Granska projektfiler.
 4. Lägg till en styrenhet.
 5. Lägg till kontrollmetod.
 6. Bygg nu ditt projekt och kör ovan nämnda URL-format.

Populär efter ämne