Varför var Bracero-programmet viktigt?
Varför var Bracero-programmet viktigt?
Anonim

Betydelse: Initierad på grund av brist på jordbruksarbetskraft orsakad av amerikanskt inträde i andra världskriget bracero-program förde mexikanska arbetare för att ersätta amerikanska arbetare som förskjutits av kriget.

På så sätt, vilken effekt fick braceroprogrammet?

Däremot den bestående effekt av Bracero-programmet har varit att det skapade och institutionaliserade nätverk och arbetsmarknadsrelationer mellan Mexiko och USA. Dessa band fortsatte och blev grunden för dagens illegala migration från Mexiko.

Dessutom, hur gynnade Bracero-programmet Amerika? De Bracero-programmet var ursprungligen avsett att hjälpa amerikansk gårdar och fabriker förblir produktiva under andra världskriget. Bracero lantarbetare drabbades av ras- och lönediskriminering, tillsammans med undermåliga arbets- och levnadsvillkor.

Förutom ovan, vad var syftet med Bracero-programmet Varför misslyckades det?

De program kom till ett slut 1964 delvis på grund av oro över missbruk av program och behandlingen av Bracero arbetare. Även om program var tänkt att garantera en minimilön, bostäder och hälsovård, många arbetare möttes av låga löner, hemska levnads- och arbetsförhållanden och diskriminering.

Vad betyder braceroprogrammet?

De bracero-program (från den spanska termen bracero, menande "manuell arbetare" eller "en som arbetar med sina armar") var en rad lagar och diplomatiska överenskommelser, som inleddes den 4 augusti 1942, när USA undertecknade det mexikanska lantarbetsavtalet med Mexiko.

Populär efter ämne