Vilka är Oracle-levererade paket?
Vilka är Oracle-levererade paket?
Anonim

Oracle-levererade paket. Orakel ger många paket med Orakel server, antingen för att utöka databasens funktionalitet eller för att ge PL/SQL-åtkomst till SQL-funktioner.

Med tanke på detta, vad är Oracle-paket?

I PL/SQL, en paket är ett schemaobjekt som innehåller definitioner för en grupp relaterade funktioner. A paket inkluderar variabler, konstanter, markörer, undantag, procedurer, funktioner och underprogram. Den sammanställs och lagras i Orakel Databas. Typiskt, a paket har en specifikation och en kropp.

Vet också, vad är DBMS-paket? Paket. "A paket är en behållare för andra databasobjekt." A paket kan innehålla andra databasobjekt såsom variabler, konsatanter, markörer, undantag, procedurer, funktioner och underprogram.

Folk frågar också, vad är Oracle DBMS-paketet?

Oracle DBMS-paket kan användas vid skapandet av Orakel applikationer. Under installationen av Orakel, flera inbyggda DBMS-paket ingår för att förlänga Oracles kärnfunktionalitet. Dessa paket kallas inbyggd paket. Den inbyggda paket installeras av skripten catproc.

Vad är skillnaden mellan Oracle-paket och procedur?

Det viktigaste skillnaden mellan förfarandet och en funktion är: procedur kompileras endast en gång. Så i princip lagrad procedur är effektivare än funktion. Både funktion och procedur returnera ett värde. Som nämnts ovan, paket är som en behållare för funktion och lagrad procedur.

Populär efter ämne