Innehållsförteckning:

Hur skapar man ett automatiserat formulär som har fyll i fält i Word 2010?
Hur skapar man ett automatiserat formulär som har fyll i fält i Word 2010?
Anonim

Skapa ifyllbara formulär med Microsoft Word

 1. Aktivera fliken Utvecklare. Öppna Microsoft Ord, gå sedan till fliken Arkiv > Alternativ > Anpassa menyfliksområdet > kontrollera fliken Utvecklare i den högra kolumnen > Klicka på OK.
 2. Sätt in en kontroll.
 3. Redigera utfyllnadstext.
 4. Design Mode-knappen igen för att lämna läget.
 5. Anpassa innehållskontroller.

Angående detta, hur skapar man ett automatiserat formulär som har fylla i fält i Word 2016?

För att skapa en mall med automatiska ifyllningsfält, följ dessa steg:

 1. Klicka på Nytt på Arkiv-menyn.
 2. I åtgärdsfönstret Nytt dokument, i avsnittet Mallar, klicka på På min dator.
 3. Välj Mall i rutan Skapa ny.
 4. Klicka på Tomt dokument och klicka sedan på OK.
 5. Skapa ifyllningsfälten.
 6. Klicka på Spara som på Arkiv-menyn.

På samma sätt, hur skapar du fält i Word? Hur man lägger till inbyggda fält i Microsoft Word

 1. Placera markören i ditt dokument där du vill infoga fältet.
 2. Från fliken Infoga på menyfliksområdet, i gruppen Text, välj Snabbdelar och välj sedan Fält.
 3. I dialogrutan Fält, från listan Fältnamn, välj fältet.

Dessutom, hur gör jag ett Word-dokument till ett ifyllbart formulär?

Skapa ett ifyllbart PDF-formulär från ett Word-dokument

 1. Gå till Arkiv -> Skriv ut, se till att "Adobe PDF" är valt som din skrivare och klicka sedan på knappen Skriv ut.
 2. Word kommer att fråga dig var du ska spara PDF-filen du skapar.
 3. Acrobat kommer att ställa dig ett par frågor.
 4. På nästa skärm, se till att "Använd det aktuella dokumentet" är markerat och klicka sedan på Nästa.

Hur autofyller man i Word?

 1. Skriv texten du vill att AutoComplete ska infoga.
 2. Markera texten.
 3. Klicka på "Infoga" i Word-menyraden.
 4. Klicka på "OK" för att lägga till texten.
 5. Markera rutan "Visa förslag till autoslutförande."
 6. Skriv "Iron" var som helst i ditt dokument.
 7. Tryck på "Enter" för att infoga "Ironfoundersson Inc." i ditt Worddokument.

Populär efter ämne