Vad är en läsström?
Vad är en läsström?
Anonim

De är datahanteringsmetod och är vana vid läsa eller skriv indata till utgången sekventiellt. Strömmar är ett sätt att hantera läsning/skriva filer, nätverkskommunikation eller någon form av end-to-end informationsutbyte på ett effektivt sätt.

Dessutom, vad är en stream Javascript?

A ström är ett abstrakt gränssnitt för att arbeta med strömmande data i Node. js. De ström modulen tillhandahåller ett API för att implementera ström gränssnitt. Det är många ström objekt som tillhandahålls av Node. js.

Vet också, hur använder du createWriteStream? skapaWriteStream kan innebära att du bara tar en referens till filsystemmodulen. Sedan använda sig av fs. skapaWriteStream genom att anropa den och skicka sökvägen dit data ska sparas som första argument. När det är gjort kan skrivmetoden användas för att skriva en sträng till filen.

Angående detta, vad är ett exempel på en duplexström i nod?

En betong exempel på en duplexström är ett nätverksuttag. A Nod. js-socket bygger på en duplexström att implementera möjligheten att överföra och ta emot data över nätverket. Denna ena uttagsinstans har två oberoende kanaler, en för att skicka data och en för att ta emot data.

Vad är rörledning i nod?

rör(), metoden som används för att ta en läsbar ström och ansluta den till en skrivbar steam. Anta att vi vill skapa en nod barnprocess och rör vår stdout och stdin till dess motsvarande stdout och stdin.

Populär efter ämne