Var är Boto-konfigurationsfilen?
Var är Boto-konfigurationsfilen?
Anonim

Standardplatsen för boto konfigurationsfil finns i användarens hemkatalog, ~/. boto, för Linux och macOS, och i %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%, för Windows. Du kan få platsen för konfigurationsfil genom att köra kommandot gsutil version -l.

Var är då AWS-konfigurationsfilen?

aws i din hemkatalog. De andra konfigurationsalternativen som du anger med aws konfigurera lagras i en lokal fil som heter config, även lagrad i. aws mapp i din hemkatalog.

Dessutom, vilka AWS-åtkomster ger boto3 dig? Boto är de Amazon Webbservice (AWS) SDK för Python. Det gör det möjligt för Python-utvecklare att skapa, konfigurera och hantera AWS tjänster, som t.ex EC2 och S3. Boto ger ett lättanvänt, objektorienterat API, såväl som på låg nivå tillgång till AWS tjänster.

Angående detta, vad är en.boto-fil?

A boto config fil är en text fil formaterad som en. ini-konfiguration fil som anger värden för alternativ som styr beteendet hos boto bibliotek. I Unix/Linux-system, vid uppstart, boto biblioteket letar efter konfiguration filer på följande platser och i följande ordning: /etc/boto.

Var är AWS-konfigurationsfilen på Windows?

De fil ligger på ~/. aws/config på Linux eller macOS, eller på C:Users USERNAME. awsconfigWindows. Detta fil innehåller konfigurationsinställningarna för standardprofilen och eventuella namngivna profiler.

Populär efter ämne