Vad är null och inte null i SQL?
Vad är null och inte null i SQL?
Anonim

SQL INTE NULL Begränsning. De INTE NULL begränsning tvingar en kolumn till INTE acceptera NULL värden. Detta tvingar ett fält att alltid innehålla ett värde, vilket innebär att du inte kan infoga en ny post, eller uppdatera en post utan att lägga till ett värde i detta fält.

Följaktligen, vad är skillnaden mellan null och inte null i SQL?

INTE NULL betyder att kolonnen kan inte ha en NULL värde för alla poster; NULL innebär att NULL är ett tillåtet värde (även när kolumnen har en främmande nyckel-begränsning).

Förutom ovan, vad är null och inte null? NULL och INTE NULL är kontrollbegränsningarna som används för att ange om kolumnen ska tillåta nollvärden eller inte. Detta kan ges när du skapar databasobjekt. NULL används för att kontrollera villkoret med lika operator (=). Inte Null används för att kontrollera värdet som är null eller inte.

Häri, är S NULL i SQL?

De SQL NULL är termen som används för att representera ett saknat värde. A NULL värde i en tabell är ett värde i ett fält som verkar vara tomt. Ett fält med en NULL värde är ett fält utan värde. Det är mycket viktigt att förstå att a NULL värde skiljer sig från ett nollvärde eller ett fält som innehåller mellanslag.

Finns null i where-klausulen?

ÄR INGET & ÄR INTE NULL i SQL används med en WHERE klausul i SELECT, UPDATE och DELETE-satser/frågor för att validera om kolumnen har något värde eller om data inte finns för den kolumnen. En kolumn med NULL värde har inget värde, det är tomt. Syntax för SQL ÄR INGET & ÄR INTE NULL ges nedan.

Populär efter ämne