Innehållsförteckning:

Hur skapar man en array i Mathcad?
Hur skapar man en array i Mathcad?
Anonim

En array i Mathcad kan skapas på följande flera sätt:

  1. Ange kommandot Insert, Martrix;
  2. Tryck på kombinationen Ctrl + M;
  3. Klicka på knappen " Vektor eller Matris" i verktygsfältet " Matris ”.

Dessutom, hur definierar du ett intervall i Mathcad?

De definition ofj i föregående avsnitt, som sträcker sig från 0 till 15, är den enklaste typen av intervalldefinition. Mathcad tillstånd räckvidd variabler med värden som sträcker sig från vilket värde som helst till vilket annat värde som helst, med valfri konstant ökning eller minskning. I denna intervalldefinition: Variabeln k är namnet på räckvidd variabel själv.

Förutom ovan, vad är en intervallvariabel? Intervallvariabler är sekvenser av värden definierade med hjälp av räckvidd operatör: The intervallvariabel i är en sekvens som börjar vid 0 och slutar vid 2 med en stegstorlek på 1 mellan varje sekvensvärde. Du kan inte definiera en intervallvariabel när det gäller andra intervallvariabler.

På motsvarande sätt, hur definierar man en matris?

Storlek. Storleken på en matris definieras av antalet rader och kolumner som den innehåller. A matris med m rader och n kolumner kallas en m × n matris eller m-för-n matris, medan m och n kallas dess dimensioner. Till exempel matris A ovan är 3 × 2 matris.

Vad är en intervallvariabel i VBA?

Vi har redan gått igenom vad variabler och konstanter finns i vår VBA Datatyper - Variabler och tutorial om konstanter. De räckvidd objekt används för att beteckna celler eller flera celler i VBA. Så det är väldigt användbart att använda i din kod.

Populär efter ämne