Innehållsförteckning:

Vad är databasvalidering?
Vad är databasvalidering?
Anonim

Godkännande är namnet på den process genom vilken informationen som anges i databas kontrolleras för att säkerställa att det är vettigt. Du kan till exempel använda godkännande för att kontrollera att endast siffror mellan 0 och 100 anges i ett procentfält, eller att endast Man eller Kvinna anges i ett könsfält.

Frågade också, hur validerar man data i en databas?

Steg för datavalidering

  1. Steg 1: Bestäm dataprovet. Bestäm data som ska provas.
  2. Steg 2: Validera databasen. Innan du flyttar dina data måste du se till att all nödvändig data finns i din befintliga databas.
  3. Steg 3: Validera dataformatet.

Vet också, vad är en typkontrollvalidering? Skriv check. Checkar att de inmatade uppgifterna är förväntade typ, t.ex. text eller ett nummer. Längd kontrollera. Checkar antalet tecken motsvarar förväntningarna, t.ex. ett lösenord på 8 tecken. Närvarokontroll.

Därav, vad är ett exempel på validering?

Godkännande är en automatisk datorkontroll för att säkerställa att de inmatade uppgifterna är vettiga och rimliga. Den kontrollerar inte riktigheten av data. För exempel, en gymnasieelev är sannolikt i åldern mellan 11 och 16. För exempel, en elevs ålder kan vara 14, men om 11 anges kommer det att vara giltigt men felaktigt.

Vilka typer av validering finns det?

Det finns fyra huvudtyper av validering:

  • Prospektiv validering.
  • Samtidig validering.
  • Retrospektiv validering.
  • Förnyad validering (periodisk och efter ändring)

Populär efter ämne