Vad är jQuery-analys?
Vad är jQuery-analys?
Anonim

analysera() och jQuery. parseJSON(), båda används för att analysera en JSON-sträng och returnerar resulterande JavaScript-värde eller objekt som beskrivs av strängen. jQuery. analysera() är JavaScripts standard inbyggda JSON-objektmetod.

På det här sättet, vad är jQuery-funktionen?

De jQuery syntax är skräddarsydd för att välja HTML-element och utföra någon åtgärd på elementet/elementen. Grundsyntax är: $(selector).action() Ett $-tecken för att definiera/åtkomst jQuery. En (väljare) för att "fråga (eller hitta)" HTML-element. A jQuery action() som ska utföras på elementet/elementen

För det andra, vad returnerar en jQuery-väljare? Det faktum att $() alltid returnerar de jQuery funktionen låter dig kedja jQuery fungera ropar förnuftigt. Enligt firebug, det returnerar en rad objekt som matchar din väljare.

Därefter kan man också fråga sig, vad betyder jQuery?

jQuery är ett JavaScript-bibliotek med öppen källkod som förenklar skapande och navigering av webbapplikationer. Specifikt, jQuery förenklar HTML Document Object Model (DOM) manipulation, asynkron JavaScript och XML (Ajax) och hantering av händelser.

Vad står $() stenografi för i jQuery?

den är stenografi för jQuery(). Vilken du burk använd om du vill. jQuery kan körs inkompatibilitetsläge om ett annat bibliotek är använder $redan. Använd bara jQuery.noConflict(). $ är ganska vanligt som en väljarfunktion i JS.

Populär efter ämne