Hur verifieras JWT?
Hur verifieras JWT?
Anonim

JWT eller JSON Web Token är en sträng som skickas i HTTP-begäran (från klient till server) för att validera klientens äkthet. JWT skapas med en hemlig nyckel och den hemliga nyckeln är privat för dig. När du får en JWT från klienten kan du kontrollera den där JWT med den här hemliga nyckeln.

Dessutom, vad gör JWT verifiera?

Håller på med så låter dig hävda att en token har utfärdats av din server och inte modifierats av uppsåt. När token är signerad är den "statslös": det betyder att du inte behöver någon extra information, förutom den hemliga nyckeln, för att kontrollera att informationen i token är "sant".

Därefter är frågan, kan JWT hackas? JWT, eller JSON Web Tokens, är de facto-standarden i modern webbautentisering. Det används bokstavligen överallt: från sessioner till tokenbaserad autentisering i OAuth, till anpassad autentisering av alla former och former. Men precis som all teknik, JWT är inte immun mot dataintrång.

Frågade också, kan JWT användas för autentisering?

JWTs burk vara Begagnade som en autentisering mekanism som gör kräver inte en databas. Servern burk undvik att använda en databas eftersom datalagret i JWT skickas till kunden är säker.

Varför är JWT inte säkert?

Innehållet i en json webbtoken (JWT) är inte inneboende säkra, men det finns en inbyggd funktion för att verifiera tokens äkthet. Den asymmetriska karaktären hos kryptografi med publik nyckel gör JWT signaturverifiering möjlig. En offentlig nyckel verifierar en JWT signerades av sin matchande privata nyckel.

Populär efter ämne